Artikelen en ervaringen op het gebied van coaching in de praktijk

Waar sta jij? Waar staat je team?

Begin maar bij de teams
Wat heeft de rol van de leider voor effect op teams? In de praktijk kom ik als Agile Coach op plaatsen waar gestart wordt op het niveau van de operationele teams met het invoeren van een nieuwe manier van werken. We willen immers wendbaarder worden, dus we beginnen eerst met de teams. Als dat voor elkaar is, dan kijken we weer verder.

Omdraaien
Hoe gemakkelijk is het om naar de operationele teams te kijken en daar eerst alles op orde te willen brengen? Zonder of ruim voordat het management de hand in eigen boezem steekt. En kan dat wel? Ja, tuurlijk kan dat. Maar vaak en liever draai ik het om.

Begin bij jezelf maar doe het samen”

Met alle voorgenomen veranderingen en de impact die dat heeft, stel ik het management allereerst de vraag of zij bereid zijn om dit met zichzelf en elkaar aan te gaan. Met alles wat daarbij hoort.

Ja zeggen?Incluis de (georganiseerde) chaos, het gedoe, de confrontaties. Omarmen zij ook het experimentele karakter? Tonen zij zich ook bereid om fouten te maken, om daarvan in alle openheid vooral veel te leren met en van elkaar. Zeggen zij ‘ja’ tegen de te nemen hobbels op de weg, hun weg? Namelijk de eigen leerweg richting bewust en meer wendbaar leiderschap. Mogen zij zelf daarbij ook ter discussie staan? Want dan is er namelijk sprake van een prachtig mooi begin.

Waar start je dan?
Dán kan het gesprek gevoerd worden over hoe je als management, als leiders zelf de toon zet. Hoe jullie, ieder in wie je bent en wat je doet, samen bewust en wendbaar leiderschap vormgeven. Maximaal in houding en gedrag voorleven wat jullie terug willen zien in anderen, in teams. En, waar start je dan?

Te beginnen bij jezelf
Wat vraagt het individueel en van elkaar om succesvol te kunnen worden, te zijn en te blijven binnen een context van doorlopende veranderingen? Hoe kun je dan daadwerkelijk blijven vernieuwen en verbeteren? Hoe kom je tot het creëren van een veilige setting? Een setting die een basis vormt waarbinnen je elkaar doorlopend zoekt, vindt én tot grotere hoogtes brengt. En dat allemaal ook vanuit veiligheid en zingeving. Dan heb je als leider simpelweg eerst te kijken naar waar je zelf op dit moment staat.

Become aware of your (team) state
and it’s impact and move above the line”

Zo binnen, zo buiten

Waar sta jij? Bevind je je op de juiste plek en is dat de voor jou goede plek? Kun je jezelf van daaruit effectief leiden? Zijn je acties en reacties hier mee in lijn? Of ontbreekt het voor jou zelf aan een veilige basis van waaruit je überhaupt succesvol kunt zijn? Wat vertelt dat over de innerlijke plek van waaruit je leiding geeft? Zijn er zaken die van invloed op het vormgeven van je (bewust) leiderschap?

Hoe zit dat eigenlijk

En dit kent bovendien ook een heel fysiek aspect, een heel proces zelfs. Iets wat we vaak vergeten. Om dit en de effecten ervan wat meer te begrijpen is er door dr. Stephen Porges, directeur van het Brain-Body Center in Chicago, de Polyvagal Theory geïntroduceerd. In deze theorie worden er uitgebreide verklaringen gegeven over de wisselwerking tussen lichamelijke sensaties en het onderbewuste in relatie tot de context van onze omgeving.

Lijf, hoofd en respons

Het verduidelijkt de effecten van hoe we functioneren in een veilige omgeving versus een onveilige omgeving vol onzekerheden. Het autonome zenuwstelsel en haar respons. Binnen hetzelfde Center werkzaam, pionier Deborah Dana, schreef over de toepassing ervan een boek en werkblad. Hierin beschrijft ze op een heldere en eenvoudige manier de drie routes die door het autonome zenuwstelsel worden gebruikt en de bijbehorende kenmerken van respons.

De ladder

Hierbij gebruikt ze het model van een ladder waarin we allemaal op en neer bewegen terwijl ons autonome zenuwstelsel verschillende signalen ontvangt en verwerkt. Het geeft handvaten om te kijken naar de gebruikelijke patronen van actie, ontkoppeling en betrokkenheid. Belangrijke indicatoren voor het ontwikkelen van bewust en dienend leiderschap.

Boven = veilig
Boven de roze lijn betekent veilig voelen, van waaruit verbinding, spel en nieuwsgierigheid mogelijk worden. Hier is de vrijheid om te leren belangrijker dan om een eigen standpunt te verdedigen. Hier is samenwerking mogelijk omdat er geen competitie is, of strijd. Op dit niveau wil je niet alleen zelf, maar ook met elkaar uit komen. Dat geldt voor management én teams. Emotionele verbinding wordt mogelijk.

Onder = niet veilig
Onder de roze lijn betekent je niet veilig voelen, dit activeert een fight of flight respons. Vaak op volkomen onbewuste laag. Hier wordt concurrentie voelbaar, neemt het vermogen tot samenwerking af. En hoe lager we komen, hoe ontoegankelijker we worden ten aanzien van ons vermogen om te verbinden, effectief te reageren.

Model als metafoor
Het model van de ladder vormt een mooie metafoor om met leiders in gesprek te gaan. Waar sta jij als leider, waar staan jullie als management? op het moment van een organisatieverandering, op het moment van invoering van een nieuwe manier van werken of anderszins vernieuwing?

Plaats en impact
Het helpt om inzichtelijk te hebben waar je zelf staat en wat de impact ervan is. Op jezelf én je omgeving. Van daaruit kun je nieuwe strategieën bepalen om dit in balans te brengen.

Waar staan de teams?
Datzelfde is uiteindelijk ook goed om met de operationele teams in kaart te brengen. Het gesprek erover te voeren en in stappen te werken met elkaar aan wat nodig is. Nodig om daar (boven de lijn) uit te komen met elkaar. Een plaats van waaruit veel mogelijk wordt en succes binnen handbereik komt.

Toepasbaarheid ervaren
Wil je meer weten over de praktische toepasbaarheid van ‘de ladder’ en bijbehorend gedachtegoed over ‘gezonde organisaties’ en hoe daar met elkaar te komen. Jijzelf als leider, met je management(team) en/of met je teams op de werkvloer? Feel free!

Als iedereen van alles is en niemand is van iets

Herken je dat? Dat je in organisaties teams en medewerkers treft waarbij het volkomen onduidelijk is wie waar van is. Waar iedereen van alles lijkt te zijn en in het uiterste geval niemand van iets. Kortom daar waar eigenaarschap ontbreekt en rollen diffuus zijn, zonder dat duidelijk is hoe dat nou echt komt.

Als er wel sprake is van goed leiderschap
Gebrek aan leiderschap kan één verklaring zijn voor dit verschijnsel. Het loont wel de moeite om dat tevoren uitgezocht te hebben. Want goed leiderschap is immers rand voorwaardelijk voor het creëren van succesvolle teams. Maar wat als er wel degelijk sprake van is van goed leiderschap en teams toch gedijen bij het van niets óf juist van alles te zijn?

Vanuit een breder perspectief
Dan loont het de moeite om hier vanuit een breder perspectief eens naar te kijken. Soms zie je dat dit zich beperkt tot slechts één team, maar vaker nog zie je dat het zich op meerdere plaatsen, in meerdere teams toont. In dat geval kun je spreken van een patroon. En verrassend genoeg, een patroon is vaak ergens een oplossing voor. Dat kan zelfs voor iets, op een heel andere plaats in de organisatie zijn.

Zichtbaar en bespreekbaar
En mag je dat dan ook benoemen, zichtbaar en bespreekbaar maken? Want dat maakt het pas echt spannend. Omdat je iets wezenlijks naar de oppervlakte brengt en daarmee ook het licht laat schijnen op zaken die dit helpen creëren, voeden of zelfs in stand houden. Ai…confronterend.

Verborgen winst, voor wie?
Wat is ‘de verborgen winst’ als iedereen van alles is en niemand van iets? Daar stel je me een vraag.

Ik kom het zeer regelmatig tegen in mijn werk als Coach als ik leiders, teams en organisaties begeleid naar een meer wendbare manier van werken. En ik stel ze dan ook precies deze vraag. Verborgen winst? Ja, precies. Wie of wat gedijt er bij het bestaan van dit patroon?

Dikke winst
En die winst is er eigenlijk altijd. Want wanneer niemand van iets is en iedereen van alles, dan ben je bijvoorbeeld nooit zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Je kunt er niet op aangesproken worden, je ligt er niet van wakker en nee, je kunt ook niet falen óf er in het ergste geval op afgerekend worden.

En wanneer we hierover met elkaar het gesprek niet durven aangaan, wordt het almaar groter en verwordt het zomaar tot een patroon, daar waar ik in deze blog mee begon. Het gaat een eigen leven leiden en haalt zomaar de flow uit een team of erger nog uit een hele organisatie. Prima? dat niemand van iets is en iedereen van alles, dat we in ieder geval allemaal lekker druk zijn (zo op het eerste oog dan). Dikke winst zou ik zeggen. Fijn veilig ook. Maar niets is minder waar.

Verlies
Als we goed kijken dan ontstaat hierdoor juist meer gedoe. Denk aan meer onduidelijkheid, overvolle agenda’s en daarbij komt effectieve communicatie niet gemakkelijk meer tot stand. Zo vinden we het oeverloos overleggen en vele vergaderen de normaalste zaak van de wereld. En o, ja we vergeten ook zomaar het gesprek te voeren met iemand in plaats van over iemand. Om maar wat symptomen te noemen. Helemaal geen dikke winst dus, als je goed kijkt. Juist meer ‘verlies’. Verlies van gezonde interactie(s) en flow. Zonde!

Impuls
Het goede nieuws is dat je dit wel effectief om kunt buigen met elkaar. Het patroon kunt doorbreken. Hoe? Door te werken aan een gezonde en gedragen impuls vanuit de organisatie, het management incluis. Een impuls van waaruit er ruimte ontstaat om je als team(s) met elkaar op een andere manier te gaan organiseren. Door heel concreet en transparant te maken waar je van bent.

Doordrongen te zijn van wat je te brengen hebt, wie je klant is, welke waarde je toevoegt als team en ieder individueel (als onderdeel van het team). Vervolgens is het van belang je hiermee maximaal verbonden te weten én het ownership hiervoor te leren claimen. Ja, door het daadwerkelijk te nemen.

Hoe daar te komen
En het is geen appeltje eitje om daar met elkaar te komen. Dat mag ook gezegd. Het vormt een weg van het aangaan met elkaar en van continu leren en experimenteren. En ja, die weg is spannend, soms met de nodige hobbels, maar brengt tegelijk ook veel plezier en inspiratie.

Tot slot
Voel jij ergens een yes en denk je dit is precies de benadering die wij als organisatie of (management) team kunnen gebruiken. Dat je voelt dat je deze weg met elkaar te gaan hebt. Om als team voorbij alle vrijblijvendheid te leren groeien en de eigen én de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ogen te kijken. Neem dan contact met me op, dan vertel ik je er alles over. Nou, ja bijna alles ;-). Laat je vooral inspireren.

Helder

Gisteren volgde ik de boeiende training ‘Trauma in organisaties’ van Philippe Bailleur, naar aanleiding van zijn meest recente en gelijknamige boek. Een prikkelende mix van inzichten, eye-openers en praktijkcases. Het geeft me een mooie verdieping op mijn werk als Systemisch Coach. En gedurende de dag kwam er steeds dezelfde en prachtige metafoor voorbij. Ik deel deze graag met je. Wie weet vind je hem ook zo treffend.

Metafoor
Phillipe stelde, vanuit zijn jarenlange ervaring, dat je organisaties vaak kunt zien als aquariums met troebel of zelfs vies water. Dan vragen ze je als Coach, Adviseur of Begeleider in een veranderings, (team)coach- of crisismanagementtraject om enkele vissen eruit te halen, die goed schoon te poetsen om deze vervolgens weer terug te plaatsen in hetzelfde water #datgaathemnietworden.

Er is iets wezenlijks anders nodig: Bewustwording, dat het hele aquarium een goede filter nodig heeft om van helder water voorzien te zijn en te blijven. En dát met elkaar onderkennen en durven aangaan. Dat plaatst medewerkers, leiders en hun teams weer on-track, brengt voedende energie, beweeglijkheid en heling, precies daar waar het nodig is in de organisatie.

Herkenbaar?
Voel jij je, als leider, ook zo’n schoongepoetste vis? Behoefte aan helder (zwem)water in je organisatie? Nodig mij eens uit aan tafel, dan neem ik je mee in hoe je ‘het water’ van je organisatie weer helder krijgt #goedfilteren.

Bovendien weet je dan ook meteen hoe je investering in coaching, begeleiding en advies wel rendeert, ook op de lange termijn.

boek trauma in organisaties  

Het boek kun je bestellen bij Uitgeverij Noorderlicht of via Bol.com

Voorwaarts leven, een ondernemende onderneming

Je stapt bij me binnen, vraagt en vertelt. Waarom wil het toch niet lukken, met het vormgeven van je eigen praktijk, je eigen business? Je wilt zo graag, je weet dat dit jouw pad is. En toch loop je steeds vast of zijn er onverwachte hobbels te nemen. Afleidingen die je niet brengen waar je wilt zijn, maar waar je eerst nog moet komen.

Diploma’s en certificeringen op zak, alle randvoorwaardelijkheden gereed om van je praktijk een bloeiende en succesvolle onderneming te maken.

Als we aan de hand van je ingebrachte vraag op onderzoek gaan, lijkt alles in gereedheid, goed overdacht, zorgvuldig voorbereid en praktisch in stelling gebracht. Een checklist afgevinkt, alle stappen vanuit het hoofd genomen en toch….het wil maar niet.

De energie die voor het ondernemen nodig is, wat niet vanuit onze hoofden komt, gaat blijkbaar ergens anders naar toe. Wanneer we op onderzoek gaan, een systeemscan doen, dan komt er iets anders binnen het blikveld. Iets wat aandacht vraagt, wat tot dan toe verborgen is gebleven en waar alle energie ongemerkt naar toe stroomt.

Allerlei praktische afleidingen staan bij je in de rij, het is er druk. Een website die eerst af moet, foto’s die er echt moeten zijn voordat…, een cursus emailmarketing en je social media volledig op orde.

Kritische stemmen in je hoofd die de regie willen overnemen en je overstelpen met vragen; kan ik dit wel? Heb ik echt de juiste richting gekozen? Kan ik hiermee echt inkomen genereren? Krijg ik wel klanten? En meer van dat.

Ik neem je mee naar het hier en nu. Ik stel je één vraag: Wat is de oorsprong van jouw ondernemerschap, jouw eigen praktijk? Boem…die vraag komt binnen.

Van hieruit vertrekken we, gaan we samen op onderzoek. We stellen elementen op voor jezelf en je ondernemerschap. Het ontvouwt zich verder, in kleine stappen, in de ruimte. Woorden en waarnemingen vullen de ruimte, je slaat het gade. Met open mond kijk je toe. Dat heb ik gisteren zelf, in precies die woorden die ik hier nu hoor, zo gezegd. Alles klopt, het is waar wat zich hier toont, zeg je zacht.

Gaandeweg kijken we naar meer elementen in de ruimte, toont zich ook de structuur van een gezin, het gezin waarin jij zelf bent opgegroeid. De dynamiek is treffend, zo was het echt….spreek je uit. En omdat ook je toekomst er een plaats in heeft gekregen, wordt duidelijk dat alles op het verleden is gericht. Dat er daar iets om aandacht vraagt. Het omkijken naar toen (en niet naar nu of daar voorbij) voelt zo bekend, zo vertrouwd.

Zo klein en sensitief als je als kind was, leerde je afgestemd te zijn op hoe je vader zich voelde. Zo was er ooit een kindje op komst, nog voordat jij er was. Het zou een jongen zijn geweest, vaders eerste kind en oudste zoon. Daarna kwamen er met jou als volgende, enkel nog meiden, allemaal dochters. Nooit meer een zoon.

En ergens bleef vader voor een deel verbonden, met zijn verlangen, met zijn niet levend geboren zoon. Het eerste eigen kind waar veel te vroeg afscheid van moest worden genomen. In die beweging sloot jij, hoe klein en jong je ook was, aan. Pappa, ik zie hoe verdrietig je bent en ik draag het wel samen met jou. Ik mis hem ook. Zo werd het tot een blijvend omkijken, naar wat ooit was.

Haast onmogelijk om de andere beweging te maken, vanuit je eigen plek, naar het leven wat vóór je ligt. Het leven, met alles wat daarbij hoort, dat voorwaarts geleefd wil worden vanuit jou vrije, volwassen en autonome ik. Jouw leven, hét begin van een ondernemende onderneming.

Met de interventies en de coaching die nog volgen, maken we een begin. Met respect voor ieders lot, van vader, moeder en wat zij daarin zelf te dragen hebben, zodat jij dat niet langer hoeft te doen.

We vinden openingen van waaruit jij deze beweging voorwaarts, nog zo volkomen nieuw en onbekend, vanuit jezelf, voor jezelf en voor de ondernemer in jou, leert maken.

—————————————–

Mocht je vragen hebben of voelen dat een systeemscan op maat, een workshop of coachsessie ook voor jou van meerwaarde kan zijn, neem dan contact met me op.

Liliane Hommers | Brainsight – a different point of you
Tel: 06-24701658

 

Vergeten vragen

Je schuift bij me aan tafel, het is logisch dat we het hebben over hoe je je werk en je eigen rol binnen de organisatie en het team ervaart. Je schuift wat ongemakkelijk op je stoel heen en weer en lijkt me niet goed te kunnen horen.

Iedere vraag die ik stel, waarbij ik bewust afstem op je en oogcontact maak….lijkt gesproken in een taal die zich niet wil laten verstaan, maar niet in je hoofd wil landen. Ik merk het op omdat het niet slechts een momentopname lijkt te zijn, het duurt nog even voort.

Huh, huh? Versta ik de vraag goed? Ik weet niet of ik je begrijp?….en verwarde blikken volgen.

Lees meer

Including yourself

Hoe prachtig krachtig en aanvullend opstellingen zijn zowel in persoonlijk leven als in werk, kreeg ik vandaag weer terug van een executive. Kortgeleden met een eigen vraag op onderzoek gegaan in een opstelling, die ik begeleidde.

Het leren erkennen en insluiten van het ooit eens, puur vanuit overleven, buitengesloten kinddeel. De opstelling maakte het zo indrukwekkend helder. De uitwerking vertaalt zich inmiddels voorzichtig in het meer en nadrukkelijker kunnen innemen van de eigen plek.

Het bekrachtigen van de eigen autonomie als executive en het insluiten wat er nodig voelt vanuit die volwassen positie nu. Durven insluiten door meer stelling te nemen en zaken volledig tot de eigen verantwoordelijkheid te maken. Hoe krachtig.

Ja, zelfs voorbij het zich schuldig voelen. Ook dat hoort erbij, nu er minder sprake is van (te veel) versmelten met ‘de ander’.

Het erkennen begint bij zichzelf, als mens én als leider. Pas dan lukt het om ook anderen, binnen de organisatie volledig te kunnen zien, te horen én te erkennen.

Het voelt als een nieuwe stroming, consious leadership. Vol belofte voor de toekomst, voor zichzelf, de organisatie en voor de toekomst van zovelen die daar nu en ook straks werkzaam zijn.

Prachtig is het om met dit werk een impuls te zijn voor het persoonlijk en professioneel groeien van deze nieuwe generatie leiders. Tijd om de effectiviteit van jouw leiderschap eens tegen het licht te houden, vanuit een ander perspectief te bezien en te ervaren? Informeer naar de leiderschapmodules, sessies en workshops voor 2018.

Liliane Hommers | Brainsight – a different point of you
Tel: 06-24701658

 

Je gezien voelen

Ze voelde dat ze erbij moest zijn, toen ik voor een opstellingen-programma (met paarden) een aankondiging rondstuurde op social media.

Wat peinzend over welke vraag in te brengen, arriveerde ze die ochtend vroeg. Ietwat gespannen voor wat er allemaal nog komen zou. Verwarmd en ook wat overrompeld door de fijne groep representanten. Zijn zij er allemaal voor mij? Jeetje. En toch omarmde ze alles wat er, ook voor haar zelf, beschikbaar was die ochtend en nog zou zijn.

Lees meer

Verstrikt in een kluwen van (bedrijfs)belangen

Een ondernemer vertelt mij tijdens zijn coachsessie dat hij stoeit met een project, of liever gezegd een bedrijf waar hij wordt ingehuurd. Er is daar veel aan het schuiven op het niveau van de stakeholders. Sommige zijn reeds lang en anderen zijn pas kort betrokken. De één had het idee, een ander wilde investeren en een volgende zag er weer andere mogelijkheden. En zo vervult deze ondernemer er al enige tijd de rol van adviseur (IT), nadat hij via via geïntroduceerd werd. En zo zijn ze met elkaar al even op weg.

Gestoei

Het begon ooit met een idee, later omgedoopt tot een volwaardig project. Met regelmaat komen er vragen boven zoals: Wie is er eigenlijk wel en wie is er niet aan boord? Wat brengt iedereen concreet in, aan geld, aan ideeën, aan inspanning, aan tijd en zo meer. Waar de een nog de potentie ziet, heeft de ander het eigenlijk al opgegeven. Belangen worden meer diffuus en te dragen verantwoordelijkheid en risico lijken te verschuiven naar daar waar het niet hoort. Precies dat is waar de ondernemer, mijn coachee, mee stoeit. Lees meer

A new approach to leadership

It is feasible time for a new approach to leadership, that of a #systemic #leader.

“Systemic leadership is not new. What is new is that we need more systemic leaders if we are to actively successfully shape a sustainable and prosperous future” (P.M. Senge) Systemic leaders understand and encourage the dynamics of intensified interaction at all levels, to generate beneficial effects in the entire system. They inspire people, teams and entire organizations to pursue the change it will take to achieve aspirational goals.” (M. Beuhler)

Read the full blog article here

Read more on what it takes to become a consious/systemic leader here  (pdf file)

 

Gezien, in alles wat je brengt en draagt….

Deze mooie jongen heeft weer ‘hard’ gewerkt deze week. Hij roept me toe als ik vanavond bij stal arriveer en ik bevestig; ik heb je helemaal gezien, in alles wat je brengt, draagt en in alles wat je toont dat aandacht vraagt. Dank. Wat een week.

Hij brengt zo feilloos onherroepelijk zichtbaar en aan de oppervlakte wat er soms zelfs over vele generaties heen doorklinkt in de mensen die hier het erf betreden. Soms met een vraag, een verlangen, een thema, soms voor een coachsessie en evenzo vaak terloops en volkomen onverwacht.

Hij raakt aan, gaat soms zelf staan voor datgene wat lang en ver verborgen ligt. Pas dan kan het worden opgemerkt, erkend, gezien én doorvoeld. Dat wat meer dan eens, ongezien al lange tijd diepe sporen trekt in de levens die nu geleefd worden (of willen worden).

Diepe buiging voor dit bijzondere dier en zijn ‘ziele-opdracht’.

De ervaringen in coachsessies/opstellingen met paarden (en ook in de ongeplande ontmoetingen daarbuiten) worden verwoord als intens en indrukwekkend. Mensen worden op een laag aangeraakt, die voor hen tot dan toe onbekend of zelfs onbereikbaar was. Ik voel me bevoorrecht om deze pure ontmoetingen te mogen faciliteren en om dat te kunnen doen met bijzondere paarden op een prachtige plek in de natuur.

Wil je ook eens, voorbij alle woorden, zo’n ontmoeting ervaren? Aan de hand van een vraag of wens, of juist zonder. Alleen, samen met iemand of met een groep? In de maanden juni, juli en augustus maak ik hier speciaal extra momenten voor vrij. Overdag en ook ’s avonds.

Interesse?
Lees hier meer over deze bijzondere sessies/ontmoetingen.

Vragen?
Neem vrijblijvend contact met me op.

#sensitief #paard #vanbetekenis #nietinwoordentevangen