Eigenaarschap creëren en beïnvloeden kan dat eigenlijk wel?

Eigenaarschap, kun je het eigenlijk beïnvloeden?

Er is veel te doen over eigenaarschap binnen organisaties. Of liever gezegd het gebrek daaraan. Talloze goeroes en auteurs stellen, vooral op social media, hun methodes centraal als antwoord op de toenemende behoefte binnen organisaties om aan effectiviteit én eigenaarschap te winnen.

Zelfsturende en multidisciplinaire teams zijn helemaal ‘hot and happening’ en lijken de oplossing om mensen mee te krijgen in gewenste veranderingen, met als kers op de taart meer eigenaarschap en zelfregie.

Maar hoe zit dat in de praktijk met eigenaarschap? wat is het eigenlijk, hoe ontstaat het en kun je het wel beïnvloeden versus creëren? Eigenaarschap is een mindset en het is niet iets dat je kunt afdwingen bij management en medewerkers. De kiem voor eigenaarschap wordt gelegd in mensen zelf. Een intrinsieke beweging zogezegd, die mensen in zichzelf voelen, voeden en vervolgens naar buiten toe vormgeven.

Wat kun je als organisatie of managementteam dan precies doen om dit te stimuleren? Het is wel duidelijk dat het geen kwestie is van enkel willen. Je kunt als je organisatie en management wel inspannen om de optimale randvoorwaarden te scheppen om het ontstaan van eigenaarschap te stimuleren. Hoe? Ik deel hieronder in het kort vijf invalshoeken:

Mate van identificeren
Door de doelen van de onderneming te bepalen en duidelijk uit te dragen. Doordat management en medewerkers namelijk toegang hebben tot deze informatie, kunnen zij zich nadrukkelijker (leren) identificeren met de oorsprong van de organisatie, met de missie, visie en doelen. Maar ook met de waarden en normen die ten grondslag liggen aan de cultuur intern en in de meer maatschappelijke context.

Verbinding
Doordat medewerkers zich verbonden weten met management en directie, kortom mensen op sleutelposities binnen de organisatie. Wie zijn zij en op welke wijze zijn zij zichtbaar en toegankelijk? Wie hebben er welke plek, rol en taak? Welke (informele) ordening geldt er en hoe wordt daar mee omgegaan?

Iedereen heeft plek
De mate waarin iedere medewerker plek heeft in de organisatie, zich gezien en gehoord voelt. Is het veilig genoeg om je podium te pakken en geven collega’s (in teams) elkaar onderling ook deze ruimte? Hoe veilig voelt dat?

Insluiten versus uitsluiten
Is er sprake van insluiten of uitsluiten? Wat of wie wordt er (onbewust) uitgesloten en hoe worden en blijven we ons hiervan (meer) bewust en hoe kantelen we dat?

Ieders unieke bijdrage aan het totaal
Mag en kan ieder individu zich bewust zijn van de eigen unieke bijdrage aan het totaal. Is dit in de organisatie voor iedereen eigenlijk wel helder? En zo niet, wat is een ondersteunende impuls hiertoe? En laat vooral zien hoe je zelf eigenaarschap neemt en regisseur durft te zijn over voor jou heel wezenlijke zaken.

Voordelen van gezond eigenaarschap
Meedenken, zichtbaar zijn, ruimte voor pro-activiteit en creativiteit allemaal onderdeel van een grotere betrokkenheid bij de organisatie. Een bewust-zijn van je eigen bijdrage aan het grotere geheel leidt tot meer kwaliteitsdenken, effectiviteit, resultaatgerichtheid en meer binding met zowel klanten als collega’s onderling. Allemaal voordelen van gezond eigenaarschap, van binnenuit ontstaan, naar buiten toe voelbaar en zichtbaar.

Als eigenaarschap binnen jouw organisatie ook een impuls kan gebruiken en je concrete handvaten zoekt om de randvoorwaarden hiervoor intern te creëren. Dan kom ik graag met je in contact. Een team- of organisatie systeemscan kan uitkomst bieden en een impuls zijn om ‘eigenaarschap van binnenuit’ in jouw organisatie te voeden. Ik vertel je er graag meer over.